‘Nikolaus, neem Mijn Kerk mee’
Bid met het hart

Mijn welbeminden! Het gaat er niet om wat wij willen, maar dat GOD heeft gezegd: ‘Nikolaus, neem Mijn Kerk mee!’ Toen ik Bisschop werd – en wel door GOD geroepen, niet door de Paus of een Bisschop –, wilde ik om de drie jaar, zoals het voor een Bisschop gebruikelijk is, naar het Vaticaan gaan en met de Paus een gesprek voeren. Maar dat was niet mogelijk, ofschoon ik geldig was gewijd, dat werd mij door een Bisschop, advocaat bij de Heilige Rota, de pauselijke rechtbank, bevestigd, hij heeft me meer dan twee uren ondervraagd, knielde dan neer en zei: ‘Excellentie, geef me de zegen, want U bent geldig gewijd!’

Omdat de Kerk niet meer handelt zoals GOD wil, zoekt zich de Soeverein, JEZUS, zelf Bisschoppen. Hij kan zelf roepen. Of zou dat alleen de Paus kunnen, GOD bijvoorbeeld niet meer? Heeft GOD niets meer te zeggen? – Zo wilde ik naar het Vaticaan gaan, dat ik als voormalige pauselijke Zwitserse gardist ken, en wel naar het graf van Petrus, omdat ik immers niet naar de Paus kon gaan. Toen zei GOD tegen mij: ‘Nikolaus, je hoeft er niet meer ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Oktober 2017