De Heilige Eucharistie
Waardig ontvangen van de Communie

Mijn welbeminden! Wat zijn we toch rijk – de Kerk van JEZUS met de zeven heilige Sacramenten! Kan men op aar­de nog iets groters, mooiers krijgen dan JEZUS CHRISTUS – Hem zelf in Zijn waarachtig Vlees en Bloed?

Er zijn ontelbare wonderen van de Heilige Eucharistie, onbe­grij­pe­lijke wonderen! Vaak gebeurde het, dat bij de ver­an­dering van de Hostie in het Lichaam van JEZUS CHRISTUS dan werkelijk een stuk Vlees op de Pateen was, of de wijn in de Kelk door de Consecratie tot Bloed werd. Duizenden van dergelijke wonderen zijn er! Veel wonderen zijn bevestigd in oorkondes, omdat ze in tegenwoordigheid van vele mensen gebeurden en de Heilige Gestaltes zijn op die plaatsen ter openbare aanbidding tentoongesteld. Waa­rom gelooft men nog steeds niet? Ik zeg jullie waarom: omdat men niet wil!

Jullie zien misschien dat alleen de Priester het Kostbaar Bloed en het Lichaam van JEZUS, beide Gestaltes, in zich opneemt. Dat is nu juist het Heilig Offer ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

April 2018