Bevestigde feiten uit het leven

Een Priester vertelt: ‘In 1925 mocht ik als student mijn eerste reis naar Rome maken. Maar ze had me bijna het leven gekost en wel door mijn eigen lichtzinnigheid. Zoals sommige roekeloze Romeinen had ik de slechte gewoonte aan­ge­no­men, soms van de rijdende tram af te springen. ’s Avonds reed ik weer van de binnenstad naar mijn on­der­ko­men, dat aan de rand van de stad lag. Het was al tamelijk donker. Omdat de halte iets verder van mijn hotel verwijderd lag, sprong ik zonder te treuzelen weer tijdens het rijden van de tram af. Met een sprong zonder weerga wervelde ik op het trottoir enkele meters verder, tot ik met mijn hersenen tegen een muur stond. Er deed me niets pijn, maar zou ik drie secondes later afgesprongen zijn dan zou ik onvermijdelijk met alle kracht tegen de uitstekende hoek van de muur zijn gerend en – was met een verbrijzeld hoofd blijven liggen. De hele avond dankte ik mijn Engelbewaarder, die mijn leven zo wonderbaarlijk had behoed. Vanaf dit uur was ik meer met hem verbonden dan tot nu toe. Ook als Kapelaan beleefde ik meermaals de tastbare bescherming van de heilige Engel in gevaren van het lichaam en de ziel.

Dan, als Pastoor, schreef me op zekere dag de edele, naar heiligheid strevende Moeder Maria Theresia Meyer-Berndhold: ‘Vertrouw alstublieft ... mehr

Oktober 2017

Maandbrief