Er bestaat een Schepper

Hoe kan een mens verstand hebben en desondanks be­we­ren dat er een schepping is zonder een Schepper? Hoe dwaas zou het zijn te beweren dat er een schilderij is zonder een schilder, een beeld zonder een kunstenaar, een lied zonder een componist, een kind zonder een vader en moe­der? Hoe kan ook maar het geringste ontstaan uit het niets?

De moderne wetenschap heeft ons naar ongelofelijke in­zich­ten geleid. Men spreekt over een oerknal; dat het totale uni­versum oorspronkelijk van één enkel, nietig punt is uit­ge­gaan; dat er voor deze oer­knal niets zou zijn geweest. En de actueelste onderzoeken zeggen dat voor deze oerknal, toen niets was behalve het Niets, een klank was, een toon, die tot in de huidige tijd meetbaar is. Men gelooft dat deze inzichten het bestaan van GOD zouden weer­leg­gen. – Wat voor een dwaas moet iemand zijn, om onder deze feiten nog te twijfelen dat GOD bestaat?

Als er niets zou bestaan, noch materie noch energie, waar kwam dan de klank vandaan die was, voordat iets werd? – Wie heeft de klank uitgestoten, die uit het Niets een uni­ver­sum liet ontstaan en zich tot in de huidige tijd uitbreidt, verder ontwikkelt, wat uiteindelijk tot ... mehr

Januari 2018

Maandbrief