Kerstmis

Maria, Moeder van onze HEER,
o Hemelpoort, o Sterre der zee,
hulp van de bedreigde christenheid
op haar wegen door de tijd.

Een verwondering grijpt de natuur,
omdat jij de HEER geboren hebt,
de HEER en Schepper van de gehele wereld,
die Jou heeft geschapen en uitverkozen.

Zo trad de Engel bij Jou naar binnen:
‘Wees gegroet, Maagd zo rein.’
‘Ave Maria’, zingen wij,
‘wees gebenedijd, GOD is met Jou!’

 

Papa, vertel me over de Hemel
Sprookjes beginnen normaal steeds met “Er was eens“. Mijn kerstverhaal van vandaag niet. Want dit verhaal kan ieder jaar en overal gebeuren, maar alleen in de kersttijd. Een va­der had net zijn kleine dochter van de kleuterschool af­ge­haald en zoals elke dag tevoren vroeg de kleine Anna ook vandaag: ‘Papa, hoe vaak nog slapen
... mehr

December 2018

Maandbrief